Sommer- og vinterskoler – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Katapult > Cases > Sommer- og vinterskoler

Sommer- og vinterskoler

I samarbejde med de enkelte institutter, studieledere og undervisere udvikler og afvikler vi ECTS-givende sommer- og vinterskoler. Skolerne er typisk fra en-tre ugers varighed. I nedenstående kan du læse eksempler på sommer- og vinterskoler, som vi har været involveret i. 

 

Patent kommercialisering og entreprenørskab

- En sommerskole om at føre idéer ud i livet
19. - 26. august, 2011

I sommeren 2011 tilbød Nano-Science Center-KU i samarbejde med Katapult en sommerskole i patent kommercialisering og entreprenørskab. Formålet var at lære de studerende at arbejde med metoder til kommercialisering af forskning.

Deltagerne, som var danske og internationale kandidatstuderende, arbejdede i grupper med udvalgte KU-patenter, som kan udnyttes til mange typer af formål. En af grupperne havde f.eks. at gøre med en patenteret teknologi til udvikling af et biologisk nedbrydeligt materiale med plastiske egenskaber, som potentielt kan anvendes til nye banebrydende, bæredygtige produkter. Udfordringen var både at forstå de teknologiske aspekter af patentet og samtidig identificere muligheder for kommercialisering og forretningsudvikling. 

Sommerskolen bød på:
- Øvelse i at kommunikere med salgstale og præsentationer
- Arbejde med Intellectual Property Rights (IPR)
- Oplæg om IPR og virksomhedsstart fra eksperter og virksomhedsledere
- Projektteam profilering og udvikling
- Metoder til struktureret innovation
- Forretningsudvikling bareret på et patent
- Kundegrundlag og værdiskabelse

Sted: HCØ, Universitetsparken 5, Copenhagen
5 ECTS point
Maximum 25 deltagere
Sommerskole i Serviceinnovation
5. til d. 26. august, 2011

SERVICE var temaet på sommerskolen 2011. De studerende deltog i et intensivt forløb hvor de stiftede bekendtskab med de nyeste metoder inden for serviceinnovation og servicedesign.

Sommerskolen var bygget op over en innovationsproces, hvor de studerende skulle løse en konkret udfordring stillet af en virksomhed. De studerende arbejdede i tværfaglige team, hvor de fik fagligheden sat på prøve. Undervejs blev de forskellige teams guidet igennem udviklingsprocessen af professionelle innovationskonsulenter og af faglige specialister fra KU, CBS og DTU. Desuden bød sommerkolen på oplæg og vejlededning af en række eksterne eksperter inden for design, innovation og kreativ konceptudvikling.

For flere informationer se:
Flyeren for Sommerskole i Serviceinnovation 2011. 
 
Sted: HCØ, Universitetsparken 5, Copenhagen
ECTS point: 5-7,5 ECTS afhængig af aftale med tilknyttet universitet
40 deltagende studerendeSommerkursus om vedvarende energi i praksis
2. - 27. august, 2010

Oplæggget lød: Brug en måned af din sommerferie på at arbejde med vedvarende energi i praksis. DTU og University of California afholdt sommerkurset Renewable energy in practice. Her arbejdede studerende fra USA og Danmark (KU og DTU) i tværfaglige grupper om at udvikle nye løsninger til at implementere vedvarende energi. Denmark-California Summer School var et fire ugers fuldtidskursus med gruppearbejde, forelæsninger, seminarer og ekskursioner til relevante energisteder og virksomheder rundt omkring i Danmark. 

KU-studerende blev indskrevet som gæstestuderende på DTU, efter en forhåndsgodkendelse fra KU.

Se kursusbeskrivelse her.

5 ECTS point
Language: English
Course place: Denmark

Cleantech Summer Camp 2009

- ren innovation
12. - 21. august, 2009
 
Katapult holdt i samarbejde med Novozymes og Haldor Topsøe Cleantech Innovation Camp 2009. Her tænkte 20 studerende store tanker og skabte nye ideer på tværs af fag og kompetencer.

Oplægget lød sådan her:
Deltagerne på Cleantech Innovation Camp 2009 skal skabe innovative idéer, der kan forandre verden. Det kan bl.a. være ideer til nye videnbaserede produkter eller services med forbedret produktivitet, reduceret anvendelse af ressourcer, mindsket forurening, etc. Campen tager udgangspunkt i en række virkelige problemstillinger, som de deltagende virksomheder ønsker en løsning på.
De studerende fik en unik mulighed for at arbejde med konkrete problemstillinger i samarbejde med engagerede medstuderende, virksomheder og andre eksperter som vejledte, udfordrede og inspirerede.

Deltagere: 15 studerende fra hhv. KU og DTU. Der vil være fortrin for studerende på kandidatniveau og ellers ingen specifikke krav til erfaring og uddannelsesretning.
ECTS: 5 ECTS point

Se kursusbeskrivelse her