Workshops – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Katapult > Cases > Workshops

Om vores workshops  

Vi arrangerer workshops inden for idégenerering og koncept- og forretningsudvikling - med udgangspunkt i et akademisk tema. Vores workshops varer typisk en halv eller en hel dag.

Idé- og konceptudviklingen baseres på udfordringer stillet af opdragsgivere fra offentlige eller private organisationer, og de studerende trænes i at udvikle og vurdere idéer samt at kommunikere og arbejde tværfagligt. 

Vores workshops er således baserede på praksis kombineret med teori og har til formål at inspirere de studerende til at arbejde med, hvordan de kan skabe værdi med deres akademiske viden.

I nedenstående kan du læse eksempler på tidligere workshops vi har arrangeret.

Workshop om IT Innovation 

21/9-2011

Katapult faciliterede en innovationsworkshop for de studerende på kurset IT Innovation and Change. Formålet var at inspirere de studerende til at udvikle deres egen innovationsproces ved at afprøve kreative metoder i praksis.

   

De studerende var inddelt i fire grupper, som havde etableret projekter vedrørende udvikling af brugerorienterede IT-systemer i samarbejde med virksomheder og organisationer.
De studerende blev ført igennem et intensivt og dialogbaseret udviklingsforløb med bl.a. brainstorm, rapid prototyping og brugerinddragelse. Løbende blev gruppernes resultater præsenteret i plenum, og der blev reflekteret over oplevelsen af at anvende metoderne, og hvordan de studerende kunne bruge disse i deres projekter fremover.
 
Resultatet af workshoppen var at de studerende fik arbejdet med
- projektafklaring, gruppedynamik og forventningsafstemning
- kommunikation og præsentationsteknik
- metoder i praksis
- et grundlag for hvilken viden som skulle indhentes om brugernes praksis

"De studerende skal lære at planlægge og facilitere workshops - og ved at de studerende selv deltager i en innovationsworkshop og får førstehåndserfaring med teknikkerne, er den opgave blevet mere håndgribelig for dem"
- Jonas Waaben, underviser på kurset og ekstern lektor, Datalogisk Institut

Se billeder fra workshoppen på www.facebook.com/katapult.netvaerkMarkedsundersøgelse - hvorfor og hvordan?

- Inkubatorarrangement, workshop
18 sept. til d. 13 nov., 2009

I opstartsfasen af en virksomhed er det nødvendigt at udarbejde en markedsundersøgelse til at optimere og forbedre projektet. Markedsundersøgelser giver et vigtigt kendskab til markedet og kundernes behov og er dermed et afgørende redskab for udviklingen af et givent produkt/ydelse og dertil den senere markedsføring.
Katapult arrangerede derfor en eksklusiv 3-trins workshop for de studerende i inkubatoren med det formål at give de fornødne kompetencer og praktiske redskaber til at udarbejde en markedsundersøgelse på egen hånd. I sidste del af workshoppen havde de studerende endda mulighed for at stå med deres egen individuelle markedsundersøgelse. Undervisning i grundprincipperne omkring markedsundersøgelser, råd og vejledning omkring de studerendes specifikke udfordringer, samt en endelig vurdering af de udarbejde undersøgelser, foregik ved Richard Amdi Madsen og Peter Uggerholt Erichsen fra Interresearch.

Kom godt fra (virksomheds)start...!

- Inkubatorarrangement, workshop.
17. april, 2009

At opstarte egen virksomhed er spændende, udfordrende og ikke mindst et stolt stykke arbejde! At kæmpe sig igennem skatteregler, finansieringsspørgsmål, regnskaber og projektplaner, kan måske derimod virke lidt forvirrende og indviklet.
Workshoppen d. 17. april havde derfor til formål at danne overblik over opstarten som selvstædig samt give en masse praktiske råd og planlægningsstrategier.

Workshoppen var delt op i 3 etaper, hvoraf første omhandlede, hvilke overvejelser man bør gøre sig, inden man starter egen virksomhed, samt hvordan man udarbejder en effektiv og brugbar forretningsplan. Anden etape tog dernæst fat på de praktiske emner vedrørende finansiering af projekterne. Afslutningsvis bestod tredje etape i et oplæg vedrørende skat/moms, webregistrering, bogholderi, økonomi osv.

 

Forhandlingsteknik og sushi

- Inkubatorarrangement, workshop.
13. februar, 2009

Forhandlingsteknik kan vise sig at være en kunstart, som kan få afgørende betydning for udfaldet af et projekt i sidste ende. Det er de små finesser og ikke mindst timingen, der bliver afgørende for, hvorvidt din forhandling kommer i hus. Arrangementet fredag d. 13. februar havde derfor til formål at ruste de studerende til at blive dygtige forhandlere af deres egne projekter. 
Workshoppen startede med et konkret og målrettet oplæg af Nicolai Broby Eckert fra Implement, efterfulgt af praktiske øvelser, som de studerende på skift skulle deltage i. Efterfølgende blev der serveret sushi til at afslutte arrangementet og ikke mindst give mulighed for at udveksle overvejelser og tanker omkring dagens oplæg. Til arrangementet var også inviteret studerende fra CBS til at deltage med henblik på at danne grobund for at netværke efter workshoppen og muligvis finde eventuelle samarbejdspartnere/kompetencer udefra.

Workshop i projektledelse

 - Inkubatorarrangement, workshop
23. oktober, 2008

Projektledelse er et nødvendigt redskab, hvis du vil identificere de rigtige projekter og gennemføre dem rigtigt. Workshoppen var derfor en introduktion og en læringsdag i projektledelse generelt. 

Kort beskrivelse af programmet:
Kl. 13.00: Velkomst
Kl. 13.30: Projektbegrebet
Kl. 14.00: Projektets målhierarki
Kl. 15.45: Den gode plan
Kl. 16.30: Standarder og projektmodeller
Kl. 16:45: Mere projektledelse - hvor går jeg hen? 

Worskhoppen var faciliteret af Danmarks førende konsulenthus Implement A/S og bestod af både teori og metode.


Grønt og genialt - workshop i innovation og bæredygtighed

- Åbent for alle.
23. oktober, 2008

Universitetets Døgn satte fokus på KU som arbejdsplads og studiested. I denne workshop skulle studerende og ansatte arbejde med innovation og bæredygtighed.

Grønt og Genialt
Projektet bestod i at hjælpe Københavns Universitet med at gøre det daglige energi- og CO2-forbrug 20 % lavere. Deltagernes kreative sider fik frit løb! Her var det rendyrket leg og fritænkning, som ledte til geniale løsninger.

Foredragsholdere Jens-Peter Lynov, vicedirektør KU, Forskning og Innovation, Jesper Lee Jyderup, tidligere studerende på Det Humanistiske Fakultet og Ditte Kilsgaard Møller, studerende på Det Naturvidenskabelige Fakultet, gav deres faglige input til de studerendes idégenerering og med spørgsmålene: Hvordan integrerer du bæredygtighed din hverdag? Hvordan udnytter vi bedst muligt klimaforandringer? Hvordan opnår du viden om, hvor gode dine bæredygtige initiativer er? var dagens emne skitseret og diskussionen kunne påbegyndes.


Hensigten med workshoppen var at lade deltagerne prøve en konkret innovationsproces på egen krop. På 2 ½ time gennemgik deltagerne processen fra idégenerering over idéudvikling til pitch af idéen. I stedet for at tale om innovation, arbejdede deltagerne innovativt i grupper.

Løsningsmodeller

På baggrund af to cases leverede workshoppens fire tværfaglige grupper på rekordtid fire idéskitser. Idéernes elementer omfatter økonomiske, kommunikative, sociale og strategiske perspektiver og vidner således om tværfaglighedens kvaliteter. Elementerne har potentiale til at blive videreudviklet til koncepter. 

Case: Det bæredygtige barometer


Idé A: Testrummet

En platform, der sikrer parallelaktiviteter. Platformen har tre funktioner. 1) Den er et godkendelsessystem, der tildeler bæredygtighedscertifikater, varedeklarationer osv. til institutioner, virksomheder og lignende, hvis de opfylder udvalgte og kvalificerede parametre for bæredygtighed. 2) Den løser bæredygtighedsopgaver (fx analyse, udvikling, tests osv.) for virksomheder med afsæt i princippet om åben innovation. 3) Endelig fungerer platformen som et in-house idé- og projektudviklingsværksted for universitetets ansatte og studerende.

Idé B: Handlingsbarometret

Barometret måler på og ansporer til positive adfærdsændringer. Måleenheden for barometret er handlingsmønstre i stedet for de traditionelle data på energiforbrug, sorteringsmængder, osv.. Idet løsningsmodellen fokuserer på menneskelige handlinger frem for på hårde, anonyme fakta, angiver handlingsbarometret en radikal nytænkning af bæredygtighedsindsatsen. Blandt andet ved at arbejde med begreber som kropslig forhindring (hinkerude-logikken) og living lab (sten-på-vejen-logikken), der begge tilbyder mange nye perspektiver på bæredygtighed i forhold til spontan eftertanke og konkret idéudvikling. Forhindringerne, man opstiller for at ændre adfærd, bør tænkes lokalt (evt. på institutniveau). Det kunne eksempelvis være en hinkerude hen til varmeapparatet, hvorpå en papirlap ville spørge "Fryser du stadig?" eller man kunne i en anden afdeling vælge at sætte fokus på menneskelig trivsel og gøre det nemt at komme ind i kaffe-/frokoststuen, men opstille forhindringer, så det var svært at komme ud. Eventuelle målbare besparelser på energiforbruget bør tilfalde det lokale niveau, fx i form af postdoc/ph.d.-stillinger til forskergrupper, medarbejderudviklingskurser til TAP'ere etc.


Case: Grønne ambassadører


Idé C: Ambassadøren

Kerneelementet i idéen er, at besparelsen fra bæredygtige indsatser skal tilfalde de grønne ambassadører på lokalt niveau. Ambassadøren skal tildeles retten til at bruge pengene som støttemidler til nye bæredygtige projekter, som ambassadøren har udvalgt. Man kunne endvidere foreslå, at støttemidlerne kommer med et ambassadørkrav, sådan at de udvalgte projekter også påtager sig opgaven som grønne ambassadører. Det giver ærlige og bæredygtige penge, der på sigt kan udgøre et selvgenererende system.


 


Idé D: Paraplyen

Grøn webshop som indkøbscentral. KU skal blive det mest bæredygtige universitet, ikke bare i Europa, men også gennem benchmarking med IARU-universiteterne. Den grønne webshop vil kunne sikre at man på alle niveauer i organisationen vil tænke grønt og bære socialt ansvar, når der skal købes ind. Det gælder såvel indkøb af kontor-, og laboratorieudstyr, computere, elspare-skinner, råvarer til kantinerne etc.

Se de 4 plancher fra workshoppen

 

 

 

 


Læs mere her:
http://katalyst.hum.ku.dk/workshop/Gr_nt_og_Genialt.pdf/
http://www.universitetetsdoegn.ku.dk/Workshops/Resultat_innovation.aspx

Workshop i præsentationsteknik

- Åbent arrangement, men med begrænsede antal pladser. 
d. 15 maj 2008.

Workshoppen havde til formål at ruste de studerende til at blive dygtige formidlere. Kunsten at få sit budskab ud afhænger af mange faktorer. Ved at blive opmærksom på, hvordan du bruger stemme og kropssprog, kan din præsentationsteknik forbedres og derved have stor betydning for en lang række sammenhænge, eksempelvis når: 
- du skal til eksamen
- du skal til jobsamtale
- du skal sælge din forretningsidé
- du skal fortælle andre, hvad du kan.
Workshoppen tog fat på at arbejde med stemme og kropssprog ud fra en selvvalgt case i et af overstående områder. Workshoppen blev tilbudt i samarbejde med operasanger Nete Nørgaard-Nielsen, Ministry of Music ApS.